Spoločnosť Raciotherm

Firma Raciotherm, s.r.o. bola založená v roku 2006 a zaoberá sa rozumným využívaním tepla. Je zameraná na vykurovanie objektov, priemyselných hál, plynofikácie, revízie, opravy, servis plynových zariadení, sanity, elektroinštalácie objektov, montáž meracej a regulačnej techniky.

Široká ponuka služieb

Na základe požiadaviek našich zákazníkov sa činnosť rozšírila aj na montáž solárnych zariadení pre ohrev TÚV a podporu vykurovania, montáž centrálnych vysávačov, klimatizácií (split a kanálových), montáž a servis tepelných čerpadiel. Vykonávame revízie (odborné prehliadky a skúšky) plynových a elektrických zariadení, uvedenie plynových zariadení do prevádzky, ich záručný a pozáručný servis.

Servis a záruky

Podpisom servisnej zmluvy sa firma zaväzuje zabezpečiť bezproblémový chod kotolní, vykonanie odborných prehliadok, skúšok a servis plynových spotrebičov do 12 hodín. Firma poskytuje záruku na montážne práce 36 mesiacov, na technológiu podľa podmienok výrobcov a záručný a pozáručný servis po dohode s objednávateľom. Firma zabezpečuje NON STOP servis pre Prešov.

Oprávnenia

Pre vykonávanie činností v predmete podnikania firma vlastní nasledujúce oprávnenia:

  • Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou a.s. SR v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. na činnosť – Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  • Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou a.s. SR v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. na činnosť – Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  • Oprávnenie vydané E.I.C. ENGINEERING INSPECTION COMPANY s.r.o. – Inšpekčným orgánom typu A podľa § 14 zákona 124/2006 Z.z. na činnosť – Odborné prehliadky a skúšky na VZT - TZ, Oprava, výroba a montáž VZT

Spolupracujeme s lídrami na trhu

V súčasnosti naša firma spolupracuje s výrobcami vykurovacej a tepelnej techniky, infražiaričov, teplovzdušných agregátov, solárnej techniky, klimatizačnej techniky, plynových tepelných čerpadiel, centrálnych vysávačov, meracej a regulačnej techniky najmä týchto značiek:

buderusgeminoxjunkersprothermvaillantviessmannliconkkhesm-yzamereltermreguluslgtoshibamandik

Non stop

Služba pre Prešov
0918 544 540

Oprávnenia

raciotherm-eli

raciotherm-plyn-1

raciotherm-vtz